Μπορείς να γίνεις εθελοντής και να βοηθήσεις κι εσύ στο έργο του Ithaca Laundry συλλέγοντας τα ρούχα, επιστρέφοντάς τα στους άστεγους και βοηθώντας στην καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας.